Υδραυλικά Έργα - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 
Το γραφείο μας, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων που αφορούν την εξυπηρέτηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, θέατρο, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμό, αποθήκη, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργοστάσιο, επαγγελματικό εργαστήριο, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, catering, κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει μελετήσει σημαντικό αριθμό έργων και εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη μελέτη των παρακάτω εγκαταστάσεων:

  • Μελέτες κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση κτιρίων όπως είναι οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης).
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων τομέων της πρωτογενούς παραγωγής (εγκαταστάσεις ύδρευσης, μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, άρδευσης, αντλιοστάσια, πιεστικά συγκροτήματα κ.λπ.).
  • Μελέτες βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, δίκτυα μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, δίκτυα μεταφοράς ατμού για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων).
  • Μελέτες βιολογικού καθαρισμού για κτίρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων ανάκτησης βρόχινου νερού για κτίρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων (δίκτυα διανομής οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ., για ιατρικές χρήσεις σε νοσοκομεία, ιατρεία και εργαστήρια).

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που μελετάμε διασφαλίζουν:

  • Απόλυτες συνθήκες υγιεινής, άνεσης, ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας.
  • Απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς θορύβους και επικίνδυνα υδραυλικά πλήγματα που μπορεί να προξενήσουν σοβαρές ζημιές.
  • Πλήρη επισκεψότητα με συλλέκτες, δικλείδες, βάνες, διακόπτες, τάπες καθαρισμού, φρεάτια, αντλίες και πιεστικά για εύκολη επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης καθώς και εύκολη και οικονομική συντήρηση.
  • Πλήρης δυνατότητα της ελεύθερης συστολής και διαστολής των σωληνώσεων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από αυτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.