Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - Αυτοματισμοί

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών. Παρέχουμε ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε νέα κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για κτίρια διαφόρων χρήσεων (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίρια γραφείων, μουσεία, ξενοδοχεία, αποθήκες, ιατρεία, γυμναστήρια κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό, την ποιοτική κατασκευή, την σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Το γραφείο μας προσφέρει

 • Κατασκευή ασφαλών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύγχρονης αντίληψης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
 • Ποιοτικά, εγγυημένα και πιστοποιημένα υλικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384
 • Ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με ταχύτητα στην παράδοση
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες μας

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων
 • Φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (φωτισμός-κίνηση-συμβατικός αυτοματισμός)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας με έξυπνα συστήματα διαχείρισης τύπου BUS (EIB/KNX, INSTABUS)
 • Θεμελιακής γείωσης/Αντικεραυνικής προστασίας

Στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

 • Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων (VOICE, DATA)
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα
 • Συστήματα ασφαλείας - συναγερμού
 • Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
 • Διανομή επίγειων και δορυφορικών συστημάτων

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κατασκευής, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες από το νόμο μετρήσεις (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) και συντάσσονται τα πρωτοκόλλα παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία παραδίδονται στον πελάτη και αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.