Εγκαταστάσεις Θέρμανσης

 
Το γραφείο μας, διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες θέρμανσης που αφορούν την εξυπηρέτηση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, κτίριο γραφείων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμό, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, κ.λπ.).

Το γραφείο μας έχει μελετήσει σημαντικό αριθμό έργων που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους εγκαταστάσεων θέρμανσης και συγκεκριμένα:

  • Μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα και αυτονομία θέρμανσης, κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε νέο ή υφιστάμενο κτίριο στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισής του, σε συνδυασμό με κεντρικό λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου ή υγραερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικό, αντλία θερμότητας κ.λπ.
  • Ενδοδαπέδια θέρμανση κατάλληλη για εφαρμογή σε κάθε νέο ή υφιστάμενο κτίριο στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισής του, σε συνδυασμό με κεντρικό λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου ή υγραερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικό, αντλία θερμότητας κ.λπ.
  • Συστήματα θέρμανσης με FAN COILS, κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε νέο ή υφιστάμενο κτίριο στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισής του, σε συνδυασμό με κεντρικό λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου ή υγραερίου ή πετρελαίου ή ηλεκτρικό, αντλία θερμότητας κ.λπ.
  • Συστήματα θέρμανσης - κλιματισμού με FAN COILS, κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε νέο κτίριο ή υφιστάμενο κτίριο στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισής του σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.
  • Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης – δροσισμού - κλιματισμού σε συνδυασμό με FAN COILS, κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε νέο κτίριο ή υφιστάμενο κτίριο στα πλαίσια ριζικής ανακαίνισης ή ανακατασκευής ή ενεργειακής αναβάθμισής του σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.