Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου

 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων, ζεστά νερά χρήσης και παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα). Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, μουσεία κλπ).

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση κτιρίων, ζεστά νερά χρήσης και παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα) με την χρήση φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας την μελέτη και την κατασκευή της εγκατάστασης. Η εμπειρία μας στον τομέα των δικτύων φυσικού αερίου εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση, αποδοτική και οικονομική στη λειτουργία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.

Μια εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελείται από:

 • Το μετρητή φυσικού αερίου
 • Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής και τα μέτρα ασφαλείας έναντι διαρροών αερίου
 • Τις συσκευές κατανάλωσης αερίου (λέβητας, κουζίνα κλπ.)

Ο μετρητής φυσικού αερίου τοποθετείται από την εταιρία παροχής αερίου. Από εκεί με την χρήση δικτύου σωληνώσεων τροφοδοτούμε τις συσκευές που καταναλώνουν αέριο.
Το δίκτυο σωληνώσεων μπορεί να είναι:

 • από χαλκό (με συγκόλληση ή μηχανική σύσφιξη των σωληνώσεων)
 • από χάλυβα (με συγκόλληση ή με χρήση σπειρωμάτων σωληνώσεων)
 • από πολυαιθυλένιο PE (με θερμοσυγκόλληση σωληνώσεων)

Τα μέτρα ασφαλείας έναντι διαρροών φυσικού αερίου είναι:

 • τοποθέτηση ανιχνευτών αερίου
 • σειρήνες συναγερμού (σε περίπτωση κεντρικού συστήματος ανίχνευσης μεγάλης εγκατάστασης)
 • ηλεκτροβαλβίδες

Αυτόνομη Θέρμανση

Οι ατομικοί επίτοιχοι λέβητες αερίου για κατοικίες έχουν τη δυνατότητα θέρμανσης και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης.

Οι ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου έχουν μικρές διαστάσεις και βάρος και τοποθετούνται στον τοίχο, στο μπαλκόνι ή ακόμη και στον εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος (είναι ιδιαίτερα μικρός και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο χώρο των ντουλαπιών της κουζίνας) χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χώρος λεβητοστασίου.

Ο λέβητας συνδέεται με το κύκλωμα νερού θέρμανσης των εγκατεστημένων σωμάτων καλοριφέρ, καθώς και με το κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης του διαμερίσματος. Έτσι το ζεστό νερό (θέρμανσης και χρήσης) κυκλοφορεί αποκλειστικά στα κυκλώματα νερού του διαμερίσματος.

Αν το διαμέρισμα διαθέτει αυτονομία θέρμανσης (δηλαδή έξω από το διαμέρισμα υπάρχει συλλέκτης όπου καταλήγουν όλες οι σωληνώσεις από τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος ξεχωριστά από τα άλλα διαμερίσματα), τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει η σύνδεση του ατομικού επίτοιχου λέβητα αερίου του διαμερίσματος με τον συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων ο οποίος και θα αποκοπεί από το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Αν όμως η πολυκατοικία διαθέτει παλαιό σύστημα θέρμανσης με στήλες που διαπερνούν κατακόρυφα τα διαμερίσματα, τότε υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί στο διαμέρισμα νέο τοπικό δίκτυο σωληνώσεων για την τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων.

Κεντρική Θέρμανση Αερίου

Αντικατάσταση καυστήρα

Σε περίπτωση που υφίσταται εγκατάσταση θέρμανσης και ο υπάρχον λέβητας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τότε υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση του υπάρχοντα καυστήρα πετρελαίου από νέο καυστήρα φυσικού αερίου που θα τροφοδοτηθεί από το κεντρικό εσωτερικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που θα κατασκευαστεί.

Στην περίπτωση αυτή αν το κτίριο διαθέτει παλαιά κτιστή, μη στεγανή και μη μονωμένη καπνοδόχο, τότε είναι απαραίτητη, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, καθώς και για λόγους οικονομίας η αντικατάσταση της υπάρχουσας καπνοδόχου με νέα και καλά μονωμένη καπνοδόχο.

Αντικατάσταση λέβητα

Εάν ο υφιστάμενος λέβητας είναι πολύ παλιός και ακατάλληλος για λειτουργία με το φυσικό αέριο, τότε υπάρχει η επιλογή της αντικατάστασης του λέβητα με μια σύγχρονη μονάδα λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης με ενσωματωμένη αντιστάθμιση.

Στην περίπτωση εγκατάστασης μονάδας κεντρικού λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης δεν απαιτείται αντικατάσταση ή αποξήλωση της υφιστάμενης καπνοδόχου, καθώς για την απαγωγή των κρύων καπναερίων στο περιβάλλον, τοποθετείται εντός της παλαιάς καπνοδόχου, ένας πλαστικός σπιράλ σωλήνας ώστε τα κρύα καυσαέρια να απάγονται στο περιβάλλον.

Κατηγορίες επίτοιχων λεβήτων για αυτονομία

Οι επίτοιχοι λέβητες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

 • Συμβατικοί επίτοιχοι λέβητες
 • Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης

Οι επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης προσφέρουν πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της τεχνολογίας τους.
Αξιοποιώντας τη θερμότητα των καυσαερίων οι λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν βαθμό απόδοσης που φθάνει έως και 108%.

Η τεχνολογία συμπύκνωσης χρησιμοποιεί για την παραγωγή θερμότητας την επιπλέον ενέργεια που απελευθερώνεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια.

Στο λέβητα συμπύκνωσης οι υδρατμοί ψύχονται, συμπυκνώνονται και αποδεσμεύουν ένα πρόσθετο ποσοστό θερμότητας, τη λεγόμενη θερμότητα συμπύκνωσης ή λανθάνουσα θερμότητα.